Pharmacity Logo

Trang chủ

|

Đăng ký

Danh sách trúng thưởng
STT Số điện thoại Cửa hàng Ngày trúng Giải thưởng
1 0907xxx200 SGPMC083 - 29-02-2024 09:14:42 Giải Nhất - Tuần 8
2 0962xxx438 SGPMC818 - 21-02-2024 18:24:30 Giải Nhất - Tuần 7
3 0989xxx173 SGPMC574 - 14-02-2024 17:51:01 Giải Nhất - Tuần 6
4 0971xxx378 HNPMC953 - 07-02-2024 18:47:25 Giải Nhất - Tuần 5
5 0936xxx848 SGPMC354 - 07-02-2024 12:53:00 Giải Nhất - Tuần 4
6 0988xxx461 SGPMC995 - 24-01-2024 09:12:11 Giải Nhất - Tuần 3
7 0988xxx607 SGPMC458 - 17-01-2024 18:56:22 Giải Nhất - Tuần 2
8 0924xxx234 SGPMC387 - 07-01-2024 15:41:27 Giải Nhất - Tuần 1