Pharmacity Logo

Trang chủ

/

Đăng ký

       Danh sách trúng thưởng
STT Số điện thoại Cửa hàng Ngày trúng Giải thưởng
1 0939xxx996 SGPMC1212 - L.5-20 Mai Thị Hồng Hạnh, Kiên Giang 28-02-2023 12:28:43 Giải Nhất - Tuần 4
2 0344xxx022 SGPMC455 - Moonlight Boulevard 14-02-2023 17:05:37 Giải Nhất - Tuần 3
3 0366xxx002 SGPMC375 - Chung cư Hoàng Anh Thanh Bình 31-01-2023 20:59:29 Giải Nhất - Tuần 2
4 0904xxx129 SGPMC224 - 3431 Phạm Thế Hiển 15-01-2023 21:07:24 Giải Nhất - Tuần 1